Då är det trevligt med sällskap på promenaden! Från vänster: Tore, jag och Mushi.