Medias roll i samhället och de olika stadsskicken är det vi ska lämna in uppgifter på nu. Palten och jag bistår med moraliskt stöd och sällskap matte står för resten… Själva pluggandet och så.