… är någonting som matte funderar på att anamma ibland. Det ser ju onekligen tryggt ut att ha stavar att stödja sig på när isen döljs av ett flortunt snölager. I våra kvarter är det mäkta populärt i alla fall.