Kolla! De skojade, inte de där som förutspådde att det skulle snöa lite.